Droogtebericht: waterschap Hollandse Delta schaalt op

mainImage
Droogtebericht: waterschap Hollandse Delta schaalt op

Waterschap Hollandse Delta heeft vandaag besloten uit voorzorg op te schalen naar Waterschap Operationeel Team (WOT). Met de inzet van een aantal mobiele pompen kan men de waterstanden in de regioop dit moment nog steeds op peil houden. Het Waterschap ziet echter ook de prognoses voor het weer (zeer hoge temperaturen) en de rivierafvoer (langzaam steeds verder dalend) en de opkomst van blauwalg in het Volkerak. Om hierop voorbereid te zijn, heeft het waterschap besloten op te schalen.

In vrijwel het hele gebied kan men de waterstanden nog op peil houden. Op sommige locaties moet men daarvoor maatregelen treffen. Vanwege blauwalg in het Volkerak is de inlaat Galathee ten zuiden van Ooltgensplaat op Goeree-Overflakkee gesloten. Sloten in de achterliggende polders worden vanaf nu gevoed via de alternatieve route via Gemaal Den Bommel.

Dichterbij Ridderkerk wordt er ook ingegrepen. In de polders ten oosten van de hevel Rhoon (Albrandswaard) is de watervraag groter dan dat via de hevel Rhoon ingelaten kan worden. Daarom gaat men het watersysteem daar omdraaien. Er is vanmorgen een extra mobiele pomp geplaatst ter hoogte van de Koedoodzone op de grens van Barendrecht en Rhoon. Met deze pomp kan er water uit het lagere peil van de Koedood worden gepompt naar de Molen- Portland en Zegenpolder. De pomp zal zoveel mogelijk overdag draaien. Omwonenden zijn hierover geïnformeerd.

Wilt u meer weten over wat het waterschap doet bij perioden van droogte en welke effecten droogte kan hebben? Bekijk dan de themapagina over ‘Waterschap in de zomer’.


Foto: Digitaal Dagblad