Crowdfundingsactie voor buitenplaats Het Huys ten Donck

mainImage
Crowdfundingsactie voor buitenplaats Het Huys ten Donck

Na de succesvolle crowdfundingsactie vorig jaar voor de restauratie van het Kinderspeelhuisje in het Donckse Bos met allerlei leuke samenwerkingen, lanceert Stichting Het Huys ten Donck nu een nieuwe crowdfunding om alle resterende monumentale tuinornamenten maar ook de entree, namelijk het eeuwenoude inrijhek, op de buitenplaats weer in ere te herstellen.

Van de Zonnewijzer aan het einde van het vaasvormige gazon en het Hercules en Antaeus beeld in de Franse Tuin vervaardigt door Baurscheidt, tot aan de Ruïne bij de Oogvijver - de tuinornamenten zijn zeer kenmerkend voor de beleving en uitstraling van de buitenplaats. Inmiddels zijn deze echter wel dringend aan restauratie toe. Om verdere versnelde aftakeling te voorkomen en ook de deadline van de subsidies te halen, moeten alle objecten dit jaar nog gerestaureerd worden. Middels subsidie- en fondsenwerving is er reeds 64% gedekt. Nu start de stichting een crowdfundingsactie om het resterende bedrag van €18.000, samen met de wandelaars, omwonenden, lokale ondernemers en andere geïnteresseerden, in te zamelen. En dan kunt u en alle wandelaars en bezoekers straks weer optimaal van deze uitzonderlijke buitenplaats genieten en van het zogeheten ‘ensemble’ van cultuurhistorische en monumentale waarde!

Stichting Het Huys ten Donck is dit laatste jaar enorm bezig geweest om alles op alles te zetten om de buitenplaats toekomstbestendig te krijgen; van de verduurzaming van het hoofdgebouw, tot aan groot onderhoud aan het park en de restauratie van het Kinderspeelhuisje. Dit doet zij in samenwerking met meerdere partijen middels een gerichte interdisciplinaire aanpak. Zowel experts als vakmensen, opleidingen en vrijwilligers worden hierbij betrokken, en de interacties en lessen die dagelijks worden geleerd zijn enorm leuk en inspirerend. Het stichtingsbestuur doet zijn uiterste best om iedereen hier zo veel mogelijk deelgenoot van te maken en de interacties en kennisoverdracht mogelijk te maken, van jong tot oud!

Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen door drie restauratoren in opleiding (RiO's) die afgelopen week en deze week tijdens de allereerste "Summerschool" op buitenplaats Het Huys ten Donck, voorbereidende werkzaamheden uitvoeren voor twee belangrijke restauratieprojecten. Zij volgen de opleiding 'Post doctorate in Conservation and Restoration of Cultural Heritage' aan de Universiteit van Amsterdam. RiO's Caitlin en Anna zijn gespecialiseerd in steen en analyseren de buitenbeelden. Roy, gespecialiseerd in (vlak) glas en keramiek, doet onderzoek naar en restaureert de (barst in de) Rococo spiegel in de Herenkamer. De drie studenten leggen de huidige staat van de objecten vast in gedetailleerde rapporten, doen onderzoek naar de oorzaak van schades en (biologische) aantastingen en stellen mogelijke behandelplannen hiervoor op. Daarnaast zullen zij ook advies geven voor de nog uit te voeren restauratiewerkzaamheden als ook voor preventieve monitoring en conservering naderhand. Iedere individuele stap in dit proces is zorgvuldig doordacht om de objecten vervolgens beter toekomstbestendig te maken!

Om de restauratiewerkzaamheden van de buitenbeelden te kunnen starten en ook tijdig te kunnen afronden, lanceert Stichting Het Huys ten Donck nu de crowdfundingsactie voor het laatste deel van het project "Restauratie van de Tuinornamenten & Inrijhek"! Voor meer uitgebreide informatie over het project & om uw bijdrage te kunnen leveren, kijkt u op www.voordekunst.nl/projecten/7687 en/of op de Facebookpagina van Het Huys ten Donck: Alive and Kicking.


| Foto: Digitaal Dagblad