Concentratie GenX in water moet verder omlaag

mainImage
Concentratie GenX in water moet verder omlaag

Op 25 juli 2018 is bekend geworden dat de lozing door Chemours van de stof FRD-903 (GenX) verder wordt verlaagd.

De toegestane lozing gaat van 2.035 kilogram naar 148 kilogram per jaar. De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft dit, namens de provincie Zuid-Holland, gepubliceerd in een ontwerpbeschikking. Oasen is blij met de verdere verlaging, want hoe lager de lozing des te minder van de stof er in het milieu en in onze bronnen terecht komt.
Rechtszaak

In juni 2018 deed de rechtbank Den Haag een uitspraak over het beroep dat Oasen had aangespannen tegen de lozing van Chemours. In de uitspraak liet de rechter de vergunde lozing van 2.035 kilogram per jaar ongewijzigd in stand. Wel bevestigde de rechtbank in haar uitspraak dat ook nieuwe kennis over de milieugevolgen van de activiteiten van een bedrijf reden kan zijn voor een ambtshalve actualisatie van de vergunning. Daartoe heeft de provincie Zuid-Holland nu besloten.

Veiligheid cruciaal
De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 15 mei 2018 een voorlopige milieukwaliteitsnorm voor FRD-903 (GenX) in oppervlaktewater bekend gemaakt van 118 nanogram per liter. Rijkswaterstaat heeft op basis van deze nieuwe norm voor FRD-903 (GenX) in oppervlaktewater, op verzoek van de provincie berekend welke hoeveelheid Chemours veilig op oppervlaktewater zou mogen lozen. Op grond van dit advies wil de provincie opnieuw ingrijpen en de vergunning ambtshalve wijzigen. De provincie acht een reductie van deze lozing noodzakelijk en mogelijk en verlaagt daarom de lozingsvracht tot 148 kilogram per jaar. Ook neemt de provincie aanvullende voorschriften over meet- en rapportageverplichtingen en een verplichting om de lozing nog verder te minimaliseren op in de vergunning.

Bron: Oasen.nl


| Foto: Digitaal Dagblad