Bouwsector ervaart economische groei

mainImage
Bouwsector ervaart economische groei

Kooiladder voor veiligheid, betere machines om de werkzaamheden mee uit te voeren en veel hogere winsten. Het gaat de laatste tijd ontzettend goed in de bouwsector. Sterker nog, de bouwsector ervaart economische groei en dat lijkt voorlopig niet stil te staan. In het derde kwartaal van 2018 zijn de cijfers namelijk een stuk beter in vergelijking met een jaar eerder. De totale omzet is met maar liefst 9.9% gestegen.

Dat is uiteraard niet het enige dat vooruit is gegaan. Zo is de totale vergunde bouwsom zo'n 5 procent hoger. Dat komt voornamelijk doordat vergunde bouwkosten zijn toegenomen voor de (ver)bouw van bedrijfspanden. Wat overigens ook opvalt, is dat er minder vergunningen zijn verleend voor nieuwbouwwoningen en dat voor het tweede kwartaal op rij. Deze daling omhelst zo'n 12% ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar. Deze cijfers publiceerde het CBS onlangs.

Opvallend is overigens dat vooral kleine bouwbedrijven een enorme stijging laten zien. Hun omzet stijgt namelijk met maar liefst 12 procent waarmee ze de hoogste groei in het derde kwartaal behalen. Middelgrote bedrijven(10-100 werknemers) behaalden een stijging van iets meer dan 9 procent en grote bedrijven juist net iets minder dan 9 procent. Bij algemene burgerlijke en utiliteitsbouwbedrijven is de omzet in het derde kwartaal met 11.1 procent gestegen. Bedrijven in GWW (Grond, water en wegebouw) behaalden een stijging van 6.5 procent. Dat is een stuk minder dan vorig kwartaal. De omzetstijging blijft echter het meeste achter bij de bouwbedrijven van spoorwegen en tunnels. Deze kennen een stijging van slechts 1.6 procent. Veel gespecialiseerde bedrijven zoals afwerkingsbedrijven en installatiebedrijven hebben volgens CBS een omzetstijging van 10.2 procent.

Opvallend is trouwens dat niet alleen de omzet van bouwbedrijven is gestegen, maar dat er ook meer bedrijven failliet zijn gegaan dan in dezelfde periode vorig jaar. Waar er in het derde kwartaal van 2017 in totaal 93 bedrijven in de bouw failliet gingen, zijn dat er dit jaar 115. Het is voor het eerst in anderhalf jaar dat het aantal faillissementen stijgt ten opzichte van een jaar eerder. Toch zijn ondernemers in de bouw voornamelijk positief over de nabije toekomst. Het merendeel verwacht dat de omzet in 2019 opnieuw zal gaan toenemen. Hetzelfde geldt voor personeelssterkte en investeringen zoals een kooiladder voor veiligheid. Toch is het aantal ondernemers dat positief is over komend jaar net iets kleiner dan het aantal dat vorig jaar positief was over het komende jaar


Foto: Digitaal Dagblad