Boetes voor onjuist aanbieden van huisvuil

mainImage
Boetes voor onjuist aanbieden van huisvuil

Sinds dit voorjaar zijn er in de gemeente Ridderkerk Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's) actief. Zij zijn door gemeente aangesteld om onder meer toezicht te houden op het onjuist aanbieden, dan wel dumpen van huisvuil en daar bij overtreding op te handhaven. In de raadsvergadering van dinsdagavond 10 juli stelde Leefbaar Ridderkerk hier vragen over aan de verantwoordelijk wethouder Marten Japenga.

Hij meldde dat er de laatste tijd waarschuwingen en boetes zijn uitgedeeld. Het aantal officiële waarschuwingen aan inwoners van Ridderkerk bedraagt tot nu toe veertig en acht maal werd er daadwerkelijk geverbaliseerd. Daarnaast meldde de wethouder dat de BOA's rondes doen langs de 'hotspots' waar vaak afval gedumpt wordt en de plaatsen waarover meldingen worden ontvangen. De signalen zijn vooralsnog dat de acties van de BOA's een preventieve werking lijken te hebben, al zal nog niet iedere Ridderkerker tevreden zijn met de huidige situatie. Zeker vanuit het centrum komen via social media nog vaak meldingen over illegale stort. De gemeente roept vooral op om ieder geval te melden. De BOA's hoeven dus voorlopig nog niet stil te zitten.


Foto: Digitaal Dagblad