BIZ Winkelhart Ridderkerk eindelijk een feit

mainImage
BIZ Winkelhart Ridderkerk eindelijk een feit

Na ruim drie jaar de mogelijkheden aftasten en onderhandelen is er na 48 jaar een einde gekomen aan een verdeeld winkelhart. De ondernemers uit de drie winkeliersverenigingen en nog 25 niet aangesloten bedrijven zijn nu samengevoegd tot één organisatie. Deze organisatie is de stichting BIZ Winkelhart Ridderkerk die alle winkeliers binnen de BIZ-zone vertegenwoordigt.

BIZ staat voor Bedrijven InvesteringsZone, een afgebakend gebied waarbinnen 143 winkeliers gevestigd zijn. In de afgelopen drie maanden is er campagne gevoerd waarbij de winkeliers en pandeigenaren geïnformeerd zijn over de uitkomst van alle onderhandelingen en het daaruit voortvloeiend BIZ-plan. In dat plan staan alle zaken die in de komende vijf jaar tot uitvoering gebracht kunnen worden. Het gaat dan over promotie, leefbaarheid, aankleding, schoon, veilig en heel. Maar ook over het bespreken hoe de leegstand kan worden aangepakt en de bereikbaarheid van het centrum wordt bevorderd. Kortom, een hele uitdaging om te zorgen dat het winkelhart aantrekkelijk blijft en het gevecht aan kan met andere winkelgebieden. Er zijn zeker kansen voor stenen winkels in het digitale tijdperk. Dat vergt een goede samenwerking.

De winkeliers en vastgoedeigenaren mochten een stem uitbrengen op de nieuw te vormen organisatie, het BIZ-plan en bestuur, in de vorm van een draagvlakmeting. Op 26 april werd bij het notariskantoor Van Dongen de uitkomst, onder toeziend oog van een stemcommissie bestaande uit een delegatie van het BIZ bestuur en Gemeente Ridderkerk, bekend gemaakt. Van de 143 winkeliers hebben 105 hun stem uitgebracht en daarvan waren er 98 vóór en 7 tegen een BIZ. De vastgoedeigenaren brachten 127 stemmen uit van de 141, waarvan 123 vóór en 4 tegen.

Volgens Ruud Scheenjes, die vanaf het begin van de op te richten BIZ betrokken is geweest en het laatste jaar de coördinatie heeft gevoerd, is dit een geweldige uitslag en wordt de BIZ goed gedragen. Er staat nu een bestuur klaar dat met veel animo uitvoering wil geven aan de plannen. Daarbij is het de bedoeling dat er ook professionele ondersteuning komt, want in de huidige tijd is dat onontkoombaar. Het bestuur, bestaande uit Ellen van de Woestijne (voorzitter), Liesbeth van Vianen (secretaris), Jaap van den Berg (penningmeester), Harry Hilberts, Marcel Rijken, Sjoerd Voortman en Erwin de Vos, gaat met energie en enthousiasme aan de slag gaan om van de BIZ Winkelhart Ridderkerk een succes te maken.


| Foto: Digitaal Dagblad