Ridderkerks Dagblad | Allochtoongerelateerd zei Eerdmans . . water

Allochtoongerelateerd zei Eerdmans . . water

mainImage
De raadzaal. Links (inzet) Van Baarle (Denk), rechts inzet boven: Balwantsigh (PvdA), rechts onder: Büyükçific (Nida). Hoofdfoto: Karremans (VVD) brengt water bij Eerdmans (Leefbaar).

door Jan D. Swart

PvdA-raadslid Dennis Tak moest in een draf een glas water halen voor zijn buurman, collega en partijkameraad Narsingh Balwantsingh, die zich in de raadzaal geraakt en geëmotioneerd voelde omdat Leefbaar-aanvoerder Joost Eerdmans midden in het debat over het stijgende aantal schietincidenten in Rotterdam had geroepen dat ‘’dit probleem allochtoon-gerelateerd is.’’

‘We halen met dit moyenne dit jaar op ons gemak 100 schietpartijen en dan komen we uit op een stijging van 50 procent. Alleen in de wijk Feijenoord al 13 in vijf maanden tijd. Gruwelijk’’, had Eerdmans de raad voorgecijferd. Allemaal getallen van het CBS, zei hij erbij. En die wezen volgens hem ook duidelijk in de richting van de Rotterdamse allochtonen. Meteen waren de rapen gaar.

‘’Vunzigheid’’, riep Van Baarle van het Turkse Denk. ‘’Kap hiermee, meneer Eerdmans, want dit is stigmatiseren.’’

‘’Treurig en kwalijk’’, sprak Büyükçific van het door de islam geïnspireerde Nida en Balwantsigh van de PvdA vroeg om water.

‘’Als u het niet wilt horen, verergert u het probleem er juist mee’’, antwoordde Eerdmans. ‘’Kom uit die kramp, dames en heren van de linkse liga. Het zijn CBS-cijfers, klaar.’’

 ‘’Zegt u hiermee dat wanneer 51% van de Rotterdammers hier niet zou zijn, dat er van schietincidenten geen sprake zou zijn’’, vroeg Büyükçific, kennelijk in de hoop dat Eerdmans ja zou zeggen, want het gaat bij dit soort gevaarlijke onderwerpen om net die ene uitglijder. Maar Eerdmans vond net op tijd een oplossing en stelde voor om de cijfers van het CBS in dit verband eens breder uit te rollen als er méér tijd voor was. Wel zei hij: ‘’Als de boefjes eruit zijn wel, meneer Büyükçific.’’

De avondklok

Karremans van de VVD had al die tijd zijn mond gehouden, want ja, hij had met Leefbaar het debat aangevraagd, bij afwezigheid van Aboutaleb moest de locoburgemeester Wijbenga erop antwoorden – en ja van welke kant je het bekijkt: altijd gevoelig - en ja, hij zit bij dit soort thema’s met de handen op de rug in een linkse coalitie. ‘’Altijd lastig’’, lispelde PVV-solist Meeuwissen, voor wie ruzie over dit thema showtime is.

‘’We hebben in de vocabulaire van het stadhuis het woord allochtoon allang geschrapt’’, herstelde locoburgemeester Wijbenga het taalgebruik van Leefbaar. ‘’We spreken over herkomstlanden’’, waarna hij duidelijk liet merken totaal geen zin te hebben in dit ongemakkelijke gebekvecht. ‘’Want we wijken op deze manier wel erg ver van de kern van het debat af.’’

Dat deed raadslid Van Wifferen (D66) ook, maar wel origineel. ‘’We zouden natuurlijk ook kunnen zeggen: mannen zijn gevaarlijker dan vrouwen en we stellen voor hen een avondklok in. Maar mannen hebben ook rechten en dus zeggen we dat niet’’, zei ze, en kreeg daarmee de lachers op de hand. Eindelijk ontspanning in een onderbezette zaal waar men af en aan liep met de glazen water.  

Maatregelen

Locoburgemeester Bert Wijbenga – geen man van de hele harde hand – gaat in het kader van actuele maatregelen tegen de stijging van het aantal schietincidenten in Rotterdam het gebruik van ‘Misdaad-Anoniem’ stimuleren, zei hij.

Ook de tot nu toe succesvolle acties van het straffeloos inleveren van wapens zal worden herhaald en omdat gebleken is dat bij schietincidenten vaak dezelfde vooralsnog onschuldige figuren op video’s staan wil hij die in het vervolg - als ze weer opduiken - wil gaan fouilleren. Bovendien voelde hij veel voor de suggestie van Leefbaar om de auto van schietdaders in beslag te nemen.

De van alle kanten herhaalde verzoeken om te pleiten voor meer blauw, wees hij van de hand. Het gaat volgens hem in deze zaak niet om een te kort aan capaciteit. Wordt vervolgd, want dat geloofden maar weinigen.