4 oktober: Vaccinatiemiddag in De Fakkel

mainImage
4 oktober: Vaccinatiemiddag in De Fakkel

Op donderdag 4 oktober is er een vaccinatiemiddag in sporthal De Fakkel. Er wordt gevaccineerd van 13.00 tot 14.30 en van 14.45 tot 16.30 uur. De kinderen of hun ouders/verzorgers hebben een uitnodiging ontvangen met de vaccinatiekaart, het vaccinatiebewijs en een folder over het Rijksvaccinatieprogramma.
Kinderen die geboren zijn tussen 1 mei en 31 december 2004 kunnen zich laten vaccineren voor meningokokken W en meisjes die dit jaar 13 worden voor HPV.
Alle kinderen in Nederland krijgen de mogelijkheid om gratis gevaccineerd te worden via het Rijksvaccinatiepro- gramma. In de regio Rotterdam-Rijnmond voert het Centrum voor Jeugd en Gezin het Rijksvaccinatieprogramma uit in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
Meer informatie over vaccineren vindt u op www.centrumvoorjeugdengezin.nl/vaccinaties en op www.eenprikzogepiept.nl.


Foto: Digitaal Dagblad