Iedereen wil oud worden- niemand wil oud zijn. In tegeltjesspreuken zit vaak een waarheid. In onze maatschappij is er een soort weerzin tegen ouder worden. In de media worden ouderen vaak gelijkgesteld met aftakeling en kosten. De ChristenUnie wil laten zien dat dit beeld niet klopt. Wij willen laten zien dat ouderen juist het voorbeeld in het leven van de jongeren kunnen zijn. Ouderen die ondanks toenemende kwetsbaarheid een levenskracht en levenskunst uitstralen. Daarmee wint onze samenleving aan menselijkheid.

Manifest
Om deze reden heeft Gert-Jan Segers van de ChristenUnie samen met omroep Max het landelijk het manifest Waardig Ouder Worden opgesteld. Maar liefst 180 miljoen euro is beschikbaar gesteld in de komende kabinetsperiode. Geld dat o.a. zal worden besteed aan een campagne om ouderdom te herwaarderen, aan het mogelijk maken om passende woonvormen te ontwikkelen, aan het voorkomen van eenzaamheid, aan het stimuleren en waarderen van mantelzorg en aan het inzetten van levensbegeleiders (www.waardigouderworden.nl.)

Waardig ouder worden in Ridderkerk
In Ridderkerk wil de ChristenUnie ook verder invulling geven aan dit manifest. Hoe dat er uit ziet?
Het zit al vaak in de kleine dingen. Zorgen voor een stoep zonder hobbels, een brievenbus op loopafstand, goede fiets- en wandelpaden, een goed en betaalbaar openbaar vervoer. Verder wil de ChristenUnie ook meer passende en toegankelijke woningen voor ouderen. Dit kunnen we bereiken via de reguliere afspraken met de woningcoöperaties. Ook door stimulering van woningverenigingen en met de bestaande blijverslening voor woningeigenaren kunnen we dat bereiken. Dit zijn zo een aantal zaken waar we oog voor moeten hebben en houden. Zaken die van groot betekenis kunnen zijn voor het levensgeluk van ouderen.

De vrijwilligers en mantelzorgers
Door alle hervorming en noodzakelijke bezuinigingen van het rijk raken mantelzorgers overbelast en vanwege de vele tweeverdieners wordt de groep pensionarissen overvraagd en dreigt er een tekort aan vrijwilligers. In de vele verpleeghuizen die Ridderkerk rijk is en bij vele ouderen thuis zijn vrijwilligers van grote betekenis voor de zorg aan onze ouderen. In Ridderkerk is op initiatief van de ChristenUnie structureel meer geld vrijgemaakt voor ondersteuning aan de mantelzorgers. In Ridderkerk worden vrijwilligers gewaardeerd en ondersteunt, denk daarbij aan de gratis VOG en de jaarlijkse uitreiking van de vrijwilligersprijs! Vrijwilligers en mantelzorgers verdienen het om ondersteund te worden en waardering te krijgen. De ChristenUnie blijft daar oog voor houden!

Dementievriendelijke gemeente
De ChristenUnie pleit ervoor dat er een beleid komt waarin zoveel mogelijk mensen in Ridderkerk weten hoe om te gaan met mensen met dementie. Want wanneer een oudere steeds kwetsbaarder wordt door de ziekte dementie, is het belangrijk dat de groenteman, de postbode, de kapper en de gemeenteambtenaar weten wat te doen wanneer zij iemand met dementie tegenkomen. Zodat diegene zo lang mogelijk een zelfstandig waardig leven kan leiden.

Tenslotte
Wilt u ook samen met de ChristenUnie rondom onze ouderen gaan staan, ervoor zorgen dat er goede zorg is en dat eenzaamheid echt wordt aangepakt? Gelooft u ook dat we ons in Ridderkerk ook moeten richten op een waardig ouder worden? Dat we oog hebben voor elkaar? Geef uw geloof dan een stem. Stem 21 maart op de ChristenUnie!

Tjalke Alkema

Dit artikel betreft een commerciële tekst

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Ridderkerk? Gratis abonneren!