Leefbaar Ridderkerk is volop aanwezig in het dorp. Heeft u ons al gezien? Natuurlijk dragen we onze gele Leefbaar jassen en met de kou van afgelopen weken was een sjaal geen overbodige luxe.

Zadelhoesjes en verkiezingsfolders hebben we bij ons. De eerste gesprekken op straat in deze verkiezingscampagne zitten er alweer op. U heeft veel vragen en opmerkingen en dat is goed. Wij zijn er zelf zo mee bezig, dat we soms vergeten dat u het heel anders beleeft. “Oh ja, dat is waar ook, de verkiezingen komen er weer aan”, is een veel gehoorde opmerking. “Ik moet me er nodig in verdiepen”. Wij willen u graag helpen bij uw keuze en verwijzen u naar ons verkiezingsprogramma dat u kunt terugvinden op onze website : www.leefbaarridderkerk.nl.

Fijn dat u toch de moeite neemt nemen om te kijken waar de diverse partijen in Ridderkerk voor staan! Uw stem maakt samen met de keuze van vele andere Ridderkerkers het verschil.

Waar staat Leefbaar Ridderkerk nu voor? Balans in de woningvoorraad, meer duurzame levensloopbestendige woningen. De overheid verwacht van ons allemaal dat we zolang mogelijk in onze woning blijven wonen. Veel woningen zijn daar niet op ingericht. Daar moet verandering in komen. Als men van ons verwacht dat we zolang mogelijk in onze eigen woning blijven wonen, moet die woning daar ook geschikt voor zijn. Dat betekent op tijd kunnen verhuizen naar een woning waar je zo lang mogelijk in kan blijven wonen met allerlei voorzieningen. Bovendien is een bijkomend voordeel dat als men verhuist naar een levensloopbestendige woning er weer een woning vrij komt voor een ander. Zo komt er ook ruimte voor starters op de woningmarkt.

Inzetten voor nog meer sociale woningbouw is wat ons betreft niet aan de orde. We moeten niet vergeten dat onze wooncorporatie (Woonvisie) is aangesloten bij Woonnet Rijnmond. Dit heeft als gevolg dat woningen die hier vrijkomen niet alleen aan Ridderkerkers worden aangeboden, maar aan alle geïnteresseerden in de regio. Ridderkerkers hebben hier geen voorrangspositie meer. We moeten er dan ook voor waken dat we het afvoerputje van Rotterdam en omstreken worden.

Over welke nieuwbouwlocaties praten we eigenlijk ? Als Polder Het Zand is afgerond, zijn er niet zoveel mogelijkheden meer. Nieuw Reijerwaard is sowieso geen optie. Daar gaat de Provincie over. Hiervoor is een inpassingsplan opgesteld voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein. Bovendien ligt het gebied zo dicht bij de rijkswegen A15/A16 dat fijnstof en geluidsoverlast wonen hier onmogelijk maakt. Wat ons betreft dus geen optie.

Ook zijn we niet voor om plannen die afbreuk doen aan de spaarzame, groene ruimte in de wijken of het dorpse karakter verminderen. Helemaal geen hoogbouw meer? Kansen liggen er wel aan de rivieroevers, maar in de wijken alleen laagbouw. Een goede balans tussen centraal laagbouw en rondom hoogbouw.

Het zal een opgave worden om het alles en iedereen naar de zin te maken. Bovendien moeten we nog rekening houden met regelgeving en bestemmingsplannen. Wat ons betreft zou het belangrijkste argument moeten zijn dat we gaan voor een “leefbaar” Ridderkerk.

Woensdag 21 maart bent u aan zet ! Wij rekenen op uw steun.

Karin Kayadoe
Lijsttrekker Leefbaar Ridderkerk

Bovenstaande tekst betreft een commerciële ruimte.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Ridderkerk? Gratis abonneren!