De samenleving vormen we samen en Nederlanders willen elkaar best helpen. De ChristenUnie gelooft ook in een maatschappij waarin we oog voor elkaar hebben, een samenleving waarin mensen elkaar vanzelfsprekend helpen, op elkaar letten en voor elkaar zorgen. Soms hebben mensen om te beginnen een duwtje in de rug nodig of een steuntje om het vol te houden. De ChristenUnie wil hierin behulpzaam zijn.
De ChristenUnie wil zich inzetten voor een lokale aanpak van eenzaamheid. Eenzaamheid komt veel voor, vooral onder ouderen. De ChristenUnie wil zich inzetten om structureel bezoekwerk op te zetten vanuit bijvoorbeeld S&W, maar beter is het wanneer u zelf initiatief neemt om eenzaamheid te verlichten, dit kan door bijv. deel te nemen aan een buurtcirkel.
Eenzaamheid onder ouderen kan ook verminderd worden door aanpassingen te treffen in de woonomgeving. Ook kunnen zogenaamde mantelzorgwoningen, kangoeroewoningen of iets dergelijks helpen om eenzaamheid te doorbreken en mantelzorg aantrekkelijker te maken. De ChristenUnie zet zich ervoor in om belemmeringen weg te nemen.

Mantelzorgers zijn voor de ChristenUnie bouwstenen van de samenleving, ze zijn goud waard. Mantelzorgers voeren velerlei belangrijke taken uit voor mensen in hun omgeving. Zij verdienen ondersteuning te krijgen zowel op geestelijk als op materieel vlak. De mantelzorg pluim is een kleine waardering voor hun enorme inzet. Daarnaast vinden we dat ze ook recht hebben op een gratis cursusaanbod, een steunpunt en makkelijk toegankelijke en goede respijtzorg. Afgelopen jaar heeft de ChristenUnie geïnitieerd dat er jaarlijks 60.000 euro extra beschikbaar is voor mantelzorgondersteuning.
Ook voor ouderen, bij wie de cognitieve vermogens minder worden, zijn mantelzorgers belangrijk. Daarom is de ChristenUnie ook voorstander van een dementievriendelijke gemeente om deze mensen op een of andere manier een onbelemmerde plaats in de samenleving te laten innemen. Mantelzorg moet iets van ieder van ons worden.

Ik hoop dat er na het lezen van dit stukje weer een aantal potentiele vrijwilligers en mantelzorgers bijgekomen zijn, want samenleven doen we samen, door oog te hebben voor elkaar en de handen ineen te slaan.

Arie van Nes, ChristenUnie

Bovenstaande tekst betreft een commerciële ruimte.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Ridderkerk? Gratis abonneren!