Ridderkerks Dagblad | Gevecht Havenbedrijf tegen 43 volle vrachtwagens afval

Gevecht Havenbedrijf tegen 43 volle vrachtwagens afval

21 november 2020, 16:58 uur
Rotterdam & Regio

Meestal plastic, maar ook hout en touwen, zelfs koelkasten en matrassen behoren tot de vangst van zwerfafval in de haven en daar moet een einde aan komen. Vooral om te voorkomen dat het in het water terecht komt. Daarom maakt het Havenbedrijf tempo met de strijd tegen het afval: jaarlijks bijna 1,3 miljoen kilo. Ter vergelijking: dat zijn 43 volle vrachtwagens. En kwart daarvan is zwerfafval.

Bovendien wordt inmiddels uit het water ook nog eens meer dan 100.000 kilo afval verwijderd. Zeer schadelijk, want dieren die in de haven leven, zien plastic aan voor voedsel. Het plastic komt zo in de magen van vogels en zeedieren terecht of ze raken erin verstrikt. Omdat plastic langzaam afbreekt tot micro- en nanoplastics, komt het uiteindelijk ook in het zeeleven en in de voedselketen van de mens terecht.

In het Rotterdamse havengebied komt het zwerfafval vooral voor bij op- en afritten van snelwegen en op oevers en glooiingen langs het water, maar ook bij truckparkings en op plekken waar veel bezoekers komen. Het afval komt in het water terecht en vindt vervolgens zijn weg naar zee waar het niet alleen schade veroorzaakt aan natuur en milieu, maar ook aan de scheepvaart.

Het Havenbedrijf heeft daarom aan de landkant gezorgd voor voldoende vuilnisbakken en afvalcontainers die regelmatig worden geleegd en er is een aansluiting met de BuitenBeter App, zodat meldingen over afval in de haven snel kunnen worden doorgegeven.